Thời sự

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Bắc Giang

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị, năm 2024, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược (về: xây dựng thể chế, chính sách; phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN - Ngày 6/1, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cho biết, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2023, với sự đoàn kết, quyết tâm cao cùng ý chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Bắc Giang vươn lên đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 13,45%, đứng đầu cả nước. Quy mô tăng trưởng tổng sản phẩm của nền kinh tế đạt 181,9 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 12 cả nước và đứng đầu trong các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Toàn tỉnh thu hút đầu tư hơn 3,3 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; trong đó thu hút vốn đầu tư của nước ngoài đạt trên 3 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước.

Sản xuất công nghiệp tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022. Toàn tỉnh có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 154/182 xã, chiếm 84,6%. Các lĩnh vực dịch vụ, thương mại tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 52,4 tỷ USD, tăng 20,9%, đứng thứ 6 cả nước. Tổng thu ngân sách cả năm đạt hơn 17.200 tỷ đồng; là một trong 18 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,63%...

Tại Hội nghị, bên cạnh sự nhất trí cao với báo cáo kết quả đạt được, các đại biểu cũng đi sâu phân tích, làm rõ thêm một số nội dung; đồng thời, chia sẻ, đóng góp nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo và đề xuất, kiến nghị một số nội dung cụ thể.

Sau khi tiếp thu ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã tổng hợp, phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm nguyên nhân của những kết quả đạt được.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để hoàn thành được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Các sở, ban, ngành, địa phương bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ; phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở...

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược (về: xây dựng thể chế, chính sách; phát triển kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2024, bao gồm cả các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác.../.

Danh Lam

Xem thêm