Giới thiệu

Ban biên tập tin
Trong nước

Ban biên tập tin Trong nước là một trong những đơn vị thông tin chủ lực của TTXVN, được hình thành cùng với sự ra đời của TTXVN, đánh dấu bằng sự kiện phát bản tin đầu tiên vào ngày 15 tháng 9 năm 1945. Đó là bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945.

Là đơn vị thông tin nguồn của TTXVN, Ban biên tập tin Trong nước thu thập và cung cấp thông tin về các lĩnh vực chính trị - xã hội trong nước, đảm bảo thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương; góp phần tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thông tin, tạo nguồn thông tin từ đội ngũ gần 190 phóng viên thường trú ở khắp 63 tỉnh, thành phố; xây dựng mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên rộng khắp tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Nhờ đó, Ban biên tập tin Trong nước đã góp phần quan trọng đảm bảo thực hiện chức năng thông tấn nhà nước của TTXVN - cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhằm giữ vững và phát huy vai trò, vị thế là nguồn thông tin chính thức, chính thống về các vấn đề chính trị-xã hội trong nước, Ban biên tập tin Trong nước xây dựng chuyên trang thông tin chinhsachcuocsong.vn

Chuyên trang cập nhật kịp thời các văn bản, chính sách mới; phản ánh các sự kiện thời sự chính trị nổi bật; việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên khắp các vùng, miền, địa phương; những vấn đề văn hóa, xã hội gần gũi, thiết thân với đời sống, được bạn đọc quan tâm… Đây cũng là địa chỉ tin cậy, chính thống để các địa phương giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các thành tựu đạt được trên con đường dựng xây, phát triển.

Với 21 chuyên mục, tích hợp nhiều loại hình thông tin: văn bản, ảnh, video, đồ họa… chuyên trang chinhsachcuocsong.vn cung cấp thêm một kênh lan tỏa thông tin nguồn, phát huy hiệu quả tài nguyên thông tin dồi dào, phong phú của TTXVN. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy TTXVN về giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới./.

Liên hệ:
- Trụ sở làm việc: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38257994
- Fax: 04.38267981
- Trang tin điện tử:
http://news.vnanet.vn
(Tin Thời sự Trong nước)