Pháp luật

Đề nghị kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm

Bình Thuận

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIV vừa thông báo kết quả kỳ họp thứ 32, trong đó xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan các dự án, gói thầu của Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế AIC và các doanh nghiệp thuộc AIC.

TTXVN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIV) vừa có thông báo kết luận nội dung Kỳ họp lần thứ 32. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc AIC thực hiện từ năm 2011 đến năm 2021.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 chưa quan tâm lãnh đạo thành viên của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra công tác thực hiện các dự án, gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc AIC; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành viên của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng phòng học thông minh tại các trường Mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” dẫn đến các chủ đầu tư có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện các gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thiếu kiểm tra lại việc thẩm định của Sở Tài chính trước khi ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp.

Qua xem xét, khuyết điểm vi phạm của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xảy ra hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trên. Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với , nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Hòa trong việc thiếu kiểm tra lại việc thẩm định của Sở Tài chính trước khi ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận phát hiện và kết luận một số tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và tham mưu triển khai thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc AIC.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao Đoàn Kiểm tra 208 tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện 6 gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư và 5 cá nhân gồm các đồng chí: Mai Xuân Bá, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Đoàn Thái, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bùi Đình Thoa, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Ngọc Cường, đảng viên, nhân viên hợp đồng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công Sở Tài chính tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện 6 gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Đoàn Kiểm tra 208 tham mưu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy văn bản yêu cầu các cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các đồng chí: Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Hữu Ba, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Phạm Trần Phú, chuyên viên Phòng Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên chuyên viên Sở Tài chính; Đỗ Thị Hòa, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế; Bùi Đình Thiện, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Đảng ủy Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao có những khuyết điểm, vi phạm như đã nêu trên và các đồng chí: Nguyễn Văn Hoa, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Hàn Đức Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tài sản công, Sở Tài chính; Nguyễn Thị Thu Nhung, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Trung tâm Mua sắm tài sản công, Sở Tài chính; Thái Thị Hà, Thanh tra viên Sở Tài chính; để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm đã nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính.

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao có những khuyết điểm, vi phạm như đã nêu trên và các cá nhân các đồng chí: Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Bá Tòng, Phó Giám đốc Sở Y tế, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế lãnh đạo Đảng ủy bộ phận Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chi bộ Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, nhiệm kỳ 2012 - 2015 và 2015 - 2017 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao có những hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trên và đồng chí Cao Đức Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các gói thầu do Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh làm chủ đầu tư.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao giao Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Hồ Phi Long, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận về việc không báo cáo chủ đầu tư việc dừng hoạt động của hệ thống xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Xem xét, kết luận kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 37 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của 37 đảng viên cơ bản đúng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chưa phát hiện việc kê khai, giải trình về tài sản, thu nhập không trung thực; tuy nhiên, vẫn còn hạn chế, thiếu sót trong việc kê khai và giải trình biến động tài sản. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các đảng viên rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót để thực hiện kê khai tài sản thu nhập những lần tiếp theo bảo đảm đúng quy định./.

Nguyễn Thanh

Xem thêm