Thời sự

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

TTXVN- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, chiều 24/6, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, xem xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Với 473/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Chiều 24/6/2023, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quyết nghị của Quốc hội căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội; Tờ trình số 517 ngày 20/6/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số 95 ngày 22/6/2023 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; biên bản kiểm phiếu ngày 24/6/2023 về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Nguyễn Hồng Nam, sinh năm 1968, quê xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Hồng Nam có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ Luật. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Nam là Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội./.

Hạnh Quỳnh

Xem thêm