Quốc hội với Cử tri

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Hải Phòng

Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

 TTXVN - Chiều 29/1, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, triển khai thi hành công tác bầu cử các cấp. Từ đó, xác định nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XV xem xét sửa đổi, bổ sung hai luật trên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng đại biểu, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu nêu rõ, Hội đồng nhân dân các cấp cần tập trung giám sát việc giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời, triệt để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Hoạt động của các ban Hội đồng nhân dân cần đi vào chiều sâu.

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân các cấp nâng cao chất lượng đại biểu, kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các kết luận và kiến nghị sau giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

 Triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả như: Tổ chức thành công hai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Kết quả, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh đã bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XIV và 64 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 433 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 6.656 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 96,8%. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, địa phương bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV, 63 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 407 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 5.702 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,67%...

 Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường vai trò và trách nhiệm của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và từng đại biểu. Trong hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 đã cụ thể hóa chức năng giám sát, tạo cơ sở pháp lý để Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; phát huy vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị, công tác quản lý, điều hành, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, cử tri và nhân dân trong tỉnh./.


Mạnh Minh

Tin liên quan

Xem thêm