Thời sự

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương

Công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ...

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị. 
Ảnh: TTXVN phát

TTXVN - Chiều 10/4, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước, Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương (Khối) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Khối.

Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, Khối trưởng Khối thi đua cho biết, các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực to lớn để toàn thể công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ, người lao động trong Khối phát huy tinh thần quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần nâng cao năng suất lao động, kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng... Phong trào thi đua của Khối đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của cả nước năm 2023.

Theo báo cáo, công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các bộ, ngành và sự hướng dẫn thường xuyên của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, nên đã thu được nhiều kết quả khả quan. Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ...

Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý” và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 trong hệ thống Tòa án nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua, các Tòa án đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản được Quốc hội giao; đã giải quyết được 540.490 vụ việc/606.209 vụ việc các loại đã thụ lý, đạt 89% (cao hơn năm 2022).

Bộ Quốc phòng cũng phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn quân…

Năm 2023 là năm Bộ Công an tập trung tổ chức lan tỏa ý nghĩa các phong trào thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống, đặc biệt là tổ chức sáng tạo các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến nổi bật như: 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc… Các chương trình để lại giá trị nhân văn sâu sắc. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ, không quản ngại nguy hiểm, chấp nhận hy sinh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm.

Trong năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 7.169 cuộc thanh tra hành chính và 146.890 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 198.665 tỷ đồng, 495 ha đất. Các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng thực chất, lan tỏa.

Tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung trao đổi, đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cũng như giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và bám sát các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác của các đơn vị trong Khối, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024, Khối thi đua sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong Khối để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 của từng cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ./.


Đỗ Bình

Xem thêm