Chính sách mới

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Theo Quyết định, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

TTXVN - Ngày 4/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1297/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

Trước đó, ngày 17/10/2023, tại Kỳ họp đột xuất lần thứ sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Trần Phương

Xem thêm