Xây dựng Đảng

Ra mắt Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh là nơi cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng bộ cho tổ chức Đảng, đảng viên và người dân.

Lãnh đạo tỉnh tham gia ra mắt Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Tại lễ ra mắt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn cho biết, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh là nơi cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng bộ cho tổ chức Đảng, đảng viên và người dân. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; động viên, cổ vũ mọi người góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cổng thông tin điện tử sẽ cho phép liên kết, tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ và ứng dụng. Qua đó, cán bộ, đảng viên và người dân có thể khai thác, sử dụng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu, thời gian tới, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện, quản lý tốt các hoạt động của Cổng thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo điều hành Cổng thông tin phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Các đơn vị tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, có biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt việc quản lý hệ thống kỹ thuật, tích cực rà soát để kịp thời phát hiện và khắc phục các lỗi kỹ thuật; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng cộng tác viên các cơ quan, đơn vị và địa phương trong hoạt động của Cổng thông tin thời gian tới.

Các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo việc thành lập Cổng thông tin điện tử của cấp ủy, sớm đi vào hoạt động và kết nối với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tại địa phương nhằm triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân biết, tham gia truy cập thông tin. Đồng thời, các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo, định hướng nội dung cho cơ quan chuyên môn liên quan tham gia cộng tác viết tin, bài, gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.

Các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành tăng cường thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức tại cơ quan, ngành, đơn vị biết về Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo việc tham gia cộng tác viết tin bài gửi đăng trên Cổng.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 797-QĐ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Ngay sau quyết định thành lập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động Cổng thông tin, thành lập Ban biên tập và ban hành quy định về tổ chức và hoạt độn; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban biên tập Cổng thông tin. Sau thời gian chạy thử nghiệm, Cổng chính thức được ra mắt từ hôm nay.

Theo Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, việc xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh là bước đi quan trọng thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu. Cổng thông tin có giao diện khoa học, với 4 khối nội dung chính gồm: giới thiệu sơ lược về lịch sử tỉnh Đồng Nai; cơ cấu, tổ chức của Đảng bộ tỉnh; thông tin hoạt động điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và Đảng bộ trực thuộc; các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn; đăng tải các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; trao đổi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị./.

Nguyễn Văn Việt

Xem thêm