Chính sách mới

Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sưu tầm tài liệu lưu trữ

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ hiện nay.

Mộc bản Triều Nguyễn được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tại (Đà Lạt). Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Ngày 24/2, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn 1147/VPCP-KGVX về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam".

Cụ thể, xét kiến nghị của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam" giai đoạn 2012-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận những kết quả Bộ Nội vụ đã đạt được trong công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam giai đoạn 2012-2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ hiện nay; đánh giá, làm rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và các nguồn, loại hình tài liệu lưu trữ quý, hiếm trong và ngoài nước để đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới; bảo đảm không chồng chéo với các nhiệm vụ đã và đang triển khai, đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Trần Phương

Xem thêm