Chỉ đạo, Điều hành

Thái Bình: Phấn đấu thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt

Thái Bình

Sau Hội nghị, căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng nghiên cứu căn cứ vào tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch quán triệt, tổ chức học tập.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Bình. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ngày 19/1, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt". Hội nghị được kết nối tới 272 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 30.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành cho biết, muốn đưa nghị quyết vào cuộc sống, trước tiên phải tập trung nghiên cứu để hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu những vấn đề nghị quyết cũng như các chủ trương, chỉ đạo đã đề ra. Bởi vậy, các cán bộ, đảng viên với tinh thần tự giác cần tập trung nghiên cứu, học tập và lắng nghe nội dung Chuyên đề.

Sau Hội nghị, căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng nghiên cứu căn cứ vào tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch quán triệt, tổ chức học tập đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động sát, đúng thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định nhiệm vụ của mình trong năm 2024 để thực hiện cho tốt; đặc biệt là Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thái Bình vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm. Do đó, việc học tập và làm theo Bác rất quan trọng. Tỉnh đã tổ chức, học tập rất tốt các chuyên đề hằng năm. 

Năm 2024, với khí thế mới, quyết tâm mới, ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng cần xác định, xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập với việc làm cụ thể, tránh hình thức, giáo điều và không thực tiễn; nghiên cứu và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Đây là tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với Bác và đối với nhiệm vụ xây dựng Thái Bình ngày càng ổn định, phát phát triển trong năm 2024 và những năm tiếp theo. 

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; quá trình Đảng bộ tỉnh vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân vào thực tiễn của địa phương; những kinh nghiệm và giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt trong thời gian tới.

Bên cạnh Chuyên đề năm 2024, Tỉnh ủy Thái Bình còn quán triệt triển khai đến các đại biểu Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án./.  


Sơn Hải

Xem thêm