Chính sách mới

Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Hải Phòng

Hải Phòng

Hải Phòng xác định đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng xanh, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; lấy công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp hiệu quả cao dựa trên ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng. (Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN)

TTXVN - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định 950/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về tăng trưởng xanh.

Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh; xây dựng, triển khai Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân là Trưởng ban; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Long là Phó Trưởng ban; thành viên là lãnh đạo các sở, ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh; chủ động đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố tại Kế hoạch hành động Quốc gia, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050; đồng thời giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều hành hoạt động giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức triển khai Kế hoạch hành động.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng đã, đang tập trung triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Cùng đó, thành phố cũng nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó xác định đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số thích ứng biến đổi khí hậu; lấy công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp hiệu quả cao dựa trên ứng dụng công nghệ cao tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế…/.

PV

Xem thêm