Thời sự

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước

Hà Giang

Việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng trong tình hình hiện nay.

TTXVN - Ngày 2/8, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn, Bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và đã đạt được những kết quả rất đáng kích lệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tuy nhiên, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước ngày càng tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng trong tình hình hiện nay.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, nắm vững các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước… các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Tại hội nghị, đông đảo các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh và các địa phương đã được giới thiệu các nội dung liên quan đến chiến lược an ninh mạng quốc gia; cùng trao đổi về những nội dung trọng tâm nhất của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, những điểm mới và các văn bản hướng dẫn thi hành luật hiện nay. Qua đó, các đại biểu được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Hà Giang./.

Minh Tâm

Tin liên quan

Xem thêm