Môi trường

Tuổi trẻ Đà Nẵng hăng hái tham gia Tết trồng cây

Đà Nẵng

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 30.000 cây keo giống và 35.000 cây xanh các loại cho 7 quận, huyện Đoàn.