Chính sách mới

Xuất cấp 22 tấn hạt giống rau hỗ trợ Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 22 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia cho Thừa Thiên- Huế (10 tấn), Quảng Trị (12 tấn) để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất do thiên tai năm 2022.

Ảnh minh họa. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

TTXVN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 12/1/2023 về việc xuất cấp hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 22 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia cho Thừa Thiên- Huế (10 tấn), Quảng Trị (12 tấn) để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất do thiên tai năm 2022.

Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định./.

Xem thêm