Văn hóa

80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam: Nhiều hoạt động kỷ niệm tại Hà Nội

Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan cho đợt kỷ niệm.

Hình ảnh tư liệu Đề cương về văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam),

TTXVN - Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), ngành Văn hóa thành phố tổ chức nhiều hoạt động nhằm khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, sức sống lâu bền của Đề cương này.

Cụ thể, chuỗi các hoạt động kỷ niệm gồm: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” tổ chức tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh (quận Hoàn Kiếm) vào tối 26/3; trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh liên quan tới “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) tháng 2-3/2023; trưng bày, triển lãm sách, báo làm nổi bật ý nghĩa của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” tại Thư viện Hà Nội hoặc Phố sách 19/12 tháng 2-3/2023.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng tham gia Hội thảo khoa học cấp quốc gia về kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến ngày 27/2.

Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan cho lễ kỷ niệm, xây dựng clip tuyên truyền để phát trên hệ thống màn hình Led, hệ thống thông tin cơ sở… 

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, triển lãm… kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

Qua đó, thành phố mong muốn, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ; quan điểm của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021)./.

Đinh Thuận

Tin liên quan

Xem thêm