Tình/Thành phố Hà Nội

Dân số: hơn 8,5 triệu người
Diện tích: 3358,6 km²
Đơn vị hành chính: 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã.
Bí thư Thành ủy:  Đinh Tiến Dũng
Chủ tịch UBND Thành phố: Trần Sỹ Thanh
Điều kiện tự nhiên: Hà Nội hiện nay vừa có núi, có đồi và địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, trong đó đồng bằng chiếm 3/4 diện tích tự nhiên của thành phố. Độ cao trung bình của Hà Nội từ 5 đến 20 mét so với mặt nước biển, các đồi núi cao đều tập trung ở phía Bắc và Tây.
Tiềm năng thế mạnh: Thành phố Hà Nội có địa hình khá đa dạng với núi thấp, đồi và đồng bằng. Trong đó phần lớn diện tích là vùng đồng bằng, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam theo hướng dòng chảy của sông Hồng.
Hà Nội có lợi thế là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam; nơi đặt trụ sở của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Theo công bố của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hà Nội có 5.922 di tích lịch sử, văn hóa. Hệ thống nghề và làng nghề của Hà Nội cũng rất phong phú và đa dạng, với 47 nghề/52 nghề truyền thống; 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 305 làng nghề và làng nghề truyền thống thuộc 23 quận, huyện, thị xã… đã được công nhận. Hệ thống giao thông, sân bay, bến cảng, khu công nghiệp của Hà Nội cũng được đầu tư hiện đại và là lợi thế phát triển của Thành phố.