Tình/Thành phố Quảng Ngãi

Dân số: 1.434.000 người
Diện tích: 5.153,0 km2
Đơn vị hành chính: Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, gồm 1 thành phố (Quảng Ngãi); 1 thị xã (Đức Phổ); 11 huyện (Ba Tơ, Bình Sơn, Lý Sơn, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa); 173 xã, phường, thị trấn.
Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Thị Quỳnh Vân
Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Văn Minh
Điều kiện tự nhiên: Tỉnh Quảng Ngãi có địa hình đa dạng núi, trung du, đồng bằng và biển. Đất Quảng Ngãi có thành phần cơ giới nhẹ, hơi chặt, thích hợp với trồng mía và các cây công nghiệp ngắn theo ngày.
Tiềm năng thế mạnh: Quảng Ngãi có chiều dài bờ biển 130 km; cảng biển nước sâu Dung Quất. Khu kinh tế Dung Quất được quy hoạch với diện tích hơn 45.000 ha. Tỉnh có tiềm năng lớn về đất đai, lao động dồi dào; hệ thống giao thông đồng bộ, thông suốt, đảm bảo thuận lợi cho quá trình đầu tư phát triển.