Tình/Thành phố An Giang

Dân số: 1.908.352 người (năm 2022)
Diện tích: 3.536,76 km²
Đơn vị hành chính: Gồm 2 thành phố (Long Xuyên và Châu Đốc), 2 thị xã (Tân Châu, Tịnh Biên) và 7 huyện (An Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới).
Bí thư Tỉnh ủy: Lê Hồng Quang
Chủ tịch UBND tỉnh: 
Điều kiện tự nhiên: Thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. An Giang có số giờ nắng trong năm nhiều nhất cả nước.
Tiền năng thế mạnh: Là tỉnh biên giới và vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có sông Tiền và sông Hậu chảy qua. An Giang có thế mạnh trong phát triển nông nghiệp với 2 ngành hàng chủ lực là lúa gạo và cá tra; tiềm năng phát triển du lịch.