Tình/Thành phố Hà Tĩnh

Dân số: 1.288.866 người
Diện tích: 5.994,45 km²
Đơn vị hành chính: 13 huyện, thị xã, thành phố
Bí thư Tỉnh ủy: Hoàng Trung Dũng
Chủ tịch UBND tỉnh: Võ Trọng Hải
Điều kiện tự nhiên: Hà Tĩnh là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Bắc Trung bộ; phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp với nước bạn Lào. Tỉnh có bờ biển dài 137 km với nhiều cửa sông lớn; có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam chạy qua. Tỉnh có cửa khẩu Cầu Treo thuận tiện cho việc giao lưu với Lào và Thái Lan.
Hà Tĩnh là nơi sản sinh ra nhiều danh nhân, nhà yêu nước nổi tiếng tiêu biểu như danh y Hải Thượng Lãn Ông, đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Hà Huy Tập… Đây cũng là cái nôi văn hóa dân gian, sản sinh ra làn điệu Dân ca ví, giặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.