Tình/Thành phố Gia Lai

Dân số: 1.513.847 người
Diện tích: 15.536,92 km²
Đơn vị hành chính: Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố (Pleiku); 2 thị xã (An Khê và Ayun Pa ) và 14 huyện (Đak Pơ, Đak Đoa, Chư Pah, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cử; Ia Grai, Kbang, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, La Pa, Phú Thiện, Chư Pưh); 222 xã, phường, thị trấn.
Bí thư Tỉnh ủy: Hồ Văn Niên
Chủ tịch UBND tỉnh: 
Điều kiện tự nhiên: Gia Lai thuộc vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa, có độ ẩm, có lượng mưa lớn, không có bão và sương muối. Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
Tiềm năng thế mạnh: Gia Lai có diện tích lớn thứ hai Việt Nam. Ở vùng Tây Nguyên, Gia Lai đứng đầu về diện tích và đứng thứ hai về dân số.
Đất đai của tỉnh rất phong phú, đa dạng, với 27 loại đất khác nhau, chủ yếu là nhóm đất đỏ bazan. Điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Gia Lai rất thích hợp cho việc phát triển nhiều loại cây công nghiệp ngắn và dài ngày, chăn nuôi và kinh doanh tổng hợp nông lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao.