Tình/Thành phố TP. Hồ Chí Minh

Dân số: Hơn 8.993.000 người (năm 2019)
Diện tích: Hơn 2.095 km2
Đơn vị hành chính: 22 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thành phố, 16 quận và 5 huyện.
Bí thư Thành ủy:  Nguyễn Văn Nên
Chủ tịch UBND Thành phố :  Phan Văn Mãi
Điều kiện tự nhiên: Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, thành phố Hồ Chí Minh có hai mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa bình quân hàng năm là 1.979 mm. Mùa khô diễn ra từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27,55 độ C.
Tiềm năng thế mạnh: Trong quá trình phát triển và hội nhập, TP.Hồ Chí Minh luôn là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ hàng đầu cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong ba vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất nước. TP.Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp hơn 22% GDP và khoảng 27% tổng thu ngân sách của cả nước (năm 2021).