Tình/Thành phố Thanh Hóa

Diện tích: Hơn 11.129,48 km2
Dân số: Hơn 3.716.000 người
Đơn vị hành chính: Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính, gồm 2 thành phố (Thanh Hóa, Sầm Sơn), hai Thị xã (Nghi Sơn, Bỉm Sơn) và 23 huyện.
Bí thư Tỉnh ủy: Đỗ Trọng Hưng
Chủ tịch UBND tỉnh: Đỗ Minh Tuấn
Điều kiện tự nhiên: Thanh Hóa nằm ở vị trí trung chuyển giữa các tỉnh phía Bắc và các tỉnh phía Nam. Địa hình núi, trung du chiếm 73,3% ; đồng bằng 16% và vùng ven biển 10,7%.
Tiềm năng thế mạnh: Tỉnh Thanh Hóa có 102 km đường bờ biển, có thể phát triển hoạt động du lịch, khai thác cảng biển; có đường quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường sắt xuyên Việt và sân bay Thọ Xuân. Thanh Hóa có 4 trung tâm động lực phát triển kinh tế của tỉnh là Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn và Lam Sơn.