Tình/Thành phố Thái Nguyên

Dân số: Gần 1,3 triệu người
Diên tích: 3.562,82 km²
Đơn vị hành chính: 9 đơn vị hành chính gồm: 3 Thành phố: TP. Thái Nguyên; TP. Sông Công, TP. Phổ Yên và 6 huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương.
Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Thanh Hải
Chủ tịch UBND tỉnh: Trịnh Việt Hùng
Điều kiện tự nhiên: Thái Nguyên nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội; có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối với các địa phương và cửa khẩu Quốc tế, cách biên giới Trung Quốc 200 km, cách trung tâm Hà Nội 75 km. Thái Nguyên là trung tâm đào tạo đứng thứ 3 toàn quốc với 9 trường đại học, trong đó Đại học Thái Nguyên có 7 trường (Công nghiệp, Nông lâm, Sư phạm, Y dược, Khoa học, Kinh tế, Công nghệ thông tin)… đóng vai trò vừa là trung tâm đào tạo vừa là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật.