Tình/Thành phố Cà Mau

Dân số: 1.208.752 người (năm 2022)
Diện tích: 5.274,51km2
Đơn vị hành chính: 01 thành phố (Cà Mau), 08 huyện (Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển, Thời Bình, Trần Văn Thời, U Minh).
Bí thư Tỉnh ủy:  Nguyễn Tiến Hải
Chủ tịch UBND tỉnh:  Huỳnh Quốc Việt
Vị trí địa lý-Điều kiện tự nhiên-Tiềm năng thế mạnh:
Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc. Tỉnh có vị trí ở trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á, nhất là trong vùng Vịnh Thái Lan, là khu vực có trữ lượng dầu khí lớn của quốc gia; là tỉnh có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 254 km. Cà Mau có tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt thủy sản xa bờ... Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có Cụm công nghiệp quốc gia khí - điện - đạm và có nhiều nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản. Bình quân hàng năm kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trên 1 tỷ đô la Mỹ (chủ yếu xuất khẩu tôm và phân bón).