Tình/Thành phố Sơn La

Dân số: Trên 1,3 triệu người.
Diện tích tự nhiên: Trên 14.109 km2.
Đơn vị hành chính: Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương, gồm 1 thành phố (Sơn La) và 11 huyện (Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ), với 204 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
Bí thư Tỉnh ủy: 
Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Quốc Khánh
Sơn La có độ cao trung bình 600 – 700 m so với mực nước biển. Địa hình được tạo thành ba vùng sinh thái: Vùng trục quốc lộ 6, vùng lòng hồ sông Đà và vùng cao biên giới. Riêng cao nguyên Mộc Châu với độ cao hàng trăm mét đã tạo nên nét đặc trưng, phù hợp với cây trồng nông nghiệp và phát triển du lịch.
Tiềm năng thế mạnh: Sơn La có khí hậu nhiệt đới, mang đặc điểm khí hậu chung của vùng Tây Bắc. Từ các lợi thế về điều kiện tự nhiên, Sơn La có thể phát triển các loại nông sản, thủy sản và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao mang tính đặc trưng của địa phương./.