Môi trường

Bắc Ninh hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Bắc Giang

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, thu gom, xử lý triệt để tất cả rác thải sinh hoạt, chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chất thải làng nghề, khu, cụm công nghiệp.

TTXVN - Theo ông Nguyễn Đình Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, sau hơn 3 năm thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường (giai đoạn 2019-2025), ghi nhận công thức của các cấp ủy Đảng , cán bộ, nhân dân đã có biến tích cực. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tất cả lượng rác thải sinh hoạt phát sinh, chất thải trong sản xuất nông nghiệp, chất thải làng nghề, khu, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý triệt để; hệ thống nước thải, khí thải được xử lý theo đúng quy định.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến ​​thức luật về bảo vệ môi trường; thúc đẩy phong trào chống thải nhựa và duy trì phong trào làm sạch ruộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa (IMO) tại các hộ gia đình và thôn, xã. Cùng với đó, tỉnh đốc thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các khu xử lý chất thải hoạt động tập trung phát năng lượng; rà soát, bổ sung quy hoạch khu vực xử lý chất thải xây dựng, tổ chức phát triển khai xây dựng mỗi huyện, thị xã, thành phố 1 khu lý lý xử lý chất thải rắn xây dựng.

Tỉnh Bắc Ninh tập trung đầu tư xử lý làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với các đô thị trên địa bàn các huyện chưa có hệ thống xử lý; lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với các Cụm công nghiệp hiện đã đi vào hoạt động; bố trí nguồn vốn để đầu tư các công trình xử lý môi trường khu vực nông thôn, làng nghề, giải quyết các vấn đề môi trường tồn đọng.

Bên cạnh đó, các địa phương hành động đảm bảo hoạt động có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các điểm vận tải thải rác còn yêu cầu sử dụng; tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý tại chỗ (đánh điên, phun chế phẩm...) đối với các điểm tập kết còn tồn đọng, tiến tới xử lý triệt tiêu để xử lý rác thải sinh hoạt tồn đọng xử lý tại các điểm tập kết tại các địa phương; duy trì hoạt động hiệu quả, bảo đảm bảo vệ môi trường tại các khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện và các lò đốt đang hoạt động tại các khu dân cư tập trung.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở có nguồn thải lớn, xử lý nghiêm trọng các hành vi xả thải vượt quy chuẩn môi trường.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Phương cho biết, thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, thời gian qua, các địa phương đã tổ chức tốt việc thu gom, vận chuyển vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực tế; triển khai hiệu quả mô hình phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình sử dụng vi sinh bản địa IMO.

Hiện tỉnh đang hoàn thiện công trình xây dựng 4 khu xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát triển năng lượng tại huyện Quế Võ, huyện Lương Tài và huyện Thuận Thành. Các huyện Yên Phong, Tiên Du và thành phố Từ Sơn đã đầu tư được một số lò đốt công suất nhỏ để xử lý cấp bách một phần rác thải sinh hoạt của địa phương. Một số địa phương đã tăng cường hiệu quả hoạt động của các lò đốt nhỏ hiện có bằng cách xử lý rác cho các địa phương lân cận. Các địa phương cũng đang tập trung lập các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực đô thị, nông thôn. Một số lò công suất thấp nhất được sử dụng để xử lý công việc cấp thông báo cho một phần chương trình rác hoạt động của địa phương. Một số địa phương đã tăng cường hiệu quả hoạt động của các lò đốt nhỏ hiện có bằng cách xử lý rác cho các địa phương lân cận. Các địa phương cũng đang tập trung lập các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực đô thị, nông thôn.

Bên cạnh kết quả tích cực, việc thực hiện Đề án cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai các Dự án đầu tư xây dựng khu lý chất rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại huyện Quế Võ, Lương Tài, Thuận Thành tuy đã được thúc đẩy nhanh nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch. UBND thành phố Bắc Ninh chậm triển khai hoàn thiện công cuộc cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề giấy Phong Khê và làng nghề bún Khắc Niệm đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành...

Bên cạnh đó, các huyện Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, thành phố Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh chưa hoàn thành việc chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án bảo vệ môi trường làng nghề; thành lập Tổ tự quản về bảo vệ môi trường./.

Quang Nhiều

Xem thêm