Xã hội

Bắc Ninh vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Bắc Ninh

Hội Phụ nữ các cấp đã cụ thể hóa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các nội dung hướng tới từng hộ gia đình.

Đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của hội viên phụ nữ.
Ảnh: Đỗ Huyền - TTXVN 

Ngày 20/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong thực hiện công tác gia đình và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2020 - 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vai trò, trách nhiệm của Hội Phụ nữ cơ sở trong tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; vai trò, ý nghĩa của Cuộc vận động đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đến nay, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã đăng ký các hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với 1.106 công trình; giúp thêm 3.243 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", nâng tổng số gia đình đạt cả 8 tiêu chí lên 144.757hộ/160.756 hộ gia đình có hội viên (chiếm 90,04%) vượt chỉ tiêu đăng ký.

Hội Phụ nữ các cấp đã cụ thể hóa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các nội dung hướng tới từng hộ gia đình và lựa chọn những hoạt động, phần việc sát nhu cầu của phụ nữ, khả năng của Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Các cá nhân, tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen.
Ảnh: Đỗ Huyền - TTXVN 

Các tiêu chí “3 sạch” gắn với hàng nghìn công trình bảo vệ môi trường do các Chi hội Phụ nữ đảm nhiệm được triển khai rộng khắp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gắn với xây dựng nông thôn mới, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ, cộng đồng. Các huyện, thị xã, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt, năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các hộ gia đình đã đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch và triển khai thí điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tại các xã nông thôn mới nâng cao. 

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Sỹ Tiếp đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”, đảm bảo phù hợp chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Xây dựng các mô hình gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, công sở, cơ quan, đơn vị văn hóa; thực hiện tốt các phong trào thi đua với công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Bắc Ninh thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”, qua đó, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại Chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh biểu dương và tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu trong công tác gia đình và 27 gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận kinh phí ủng hộ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” của gia đình bà Ngô Thị Minh và Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ QMCD - SBL Việt Nam, với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh trao giải Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội” và Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc” cho các tập thể, cá nhân đạt giải./.

Đỗ Huyền

Tin liên quan

Xem thêm