Chỉ đạo, Điều hành

Bế mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V

Sau 5 lần tổ chức, Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 đại biểu trong và ngoài nước, tổng hợp được hơn 1.000 đề xuất, khuyến nghị gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V
Ảnh: TTXVN

Sau 2 ngày làm việc tích cực, sôi nổi và hiệu quả tại tỉnh Bến Tre, sáng 12/11, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thức V, năm 2022 đã khép lại. Diễn đàn thu hút sự tham gia của 165 đại biểu trí thức trẻ đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ và Việt Nam.

Với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch”, diễn đàn đã phát huy tiềm năng, chất xám, trí tuệ của các đại biểu tham dự thông qua việc thảo luận, đưa ra giải pháp và đề xuất, khuyến nghị ở 4 nhóm lĩnh vực chính: Kinh tế, công nghệ, văn hóa và y tế.

Các đại biểu đề xuất mô hình tăng trưởng, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; quy hoạch và giải pháp sử dụng hiệu quả, đồng bộ quy hoạch địa phương, vùng, quốc gia; phát huy vai trò của trí thức trẻ trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, gắn với đổi mới hệ thống y tế...

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cho biết, đã có hàng chục hội thảo khoa học, diễn đàn nhánh theo nhiều chủ đề, lĩnh vực chuyên môn được các trí thức trẻ thảo luận, trao đổi trước thềm diễn đàn. Tại diễn đàn chính đã có 27 tham luận, 155 ý kiến phát biểu, 51 đề xuất, khuyến nghị và 3 dự án được đăng ký triển khai. Đây là các nhóm chủ đề mang tính thời sự, cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế, xã hội hiện nay, góp phần tham gia thực hiện hiệu quả việc ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đánh giá, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự sáng tạo, hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, sự tâm huyết thông qua các ý kiến góp ý, đề xuất, khuyến nghị cụ thể. Các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ, cập nhật các kỹ năng, kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của Việt Nam và thế giới; góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu đã kết nối nhiều giải pháp, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam theo từng lĩnh vực. Các đại biểu đã đề xuất giải pháp để biến ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu về chuyển đổi số thành dự án, sản phẩm thực tế, hướng đến phát triển kinh tế, xã hội đất nước trong thời kỳ mới; hình thành định hướng ưu tiên trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Qua đó, thể hiện khát khao của trí thức trẻ Việt Nam mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển quê hương, đất nước với những đề tài, nghiên cứu, hoạt động thiết thực, có tính khả thi cao. Kết thúc Diễn đàn, Ban tổ chức sẽ tổng hợp ý kiến của đại biểu, xây dựng thành bản báo cáo gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan.

Theo thống kê, sau 5 lần tổ chức, Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 đại biểu trong và ngoài nước, tổng hợp được hơn 1.000 đề xuất, khuyến nghị theo các chủ đề, nội dung thảo luận. Từ đây đã hình thành Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với hơn 1.000 thành viên cùng một số nhóm nghiên cứu tiêu biểu như nghiên cứu về cơ khí, tự động hoá, nông nghiệp 4.0, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, công nghệ giáo dục, kiểm soát dịch bệnh, công nghệ y tế 4.0…

Dịp này Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V năm 2022./.

Chương Đài

Xem thêm