Chỉ đạo, Điều hành

Bế mạc Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX: Nhiều vấn được trả lời

Yên Bái

Sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

(TTXVN) Tại Kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri toàn tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm theo dõi. Đã có 9 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu nội dung chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề: Việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các vấn đề liên quan đến các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái Đoàn Hữu Phung trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến việc làm rõ những giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ông Đoàn Hữu Phung cho biết: Đến hết 30/11/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cơ bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 54,3%. Kết quả giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu do một số khó khăn, vướng mắc như: Thời tiết năm 2022 diễn biến bất thường, đặc biệt là mưa nhiều gây khó khăn trong việc tổ chức thi công; giá cả nguyên nhiên vật liệu biến động mạnh, thay đổi liên tục dẫn đến một số dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư; quy trình quản lý, thủ tục cấp phát vốn nước ngoài còn phức tạp; công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; các chế độ, chính sách chưa có sự linh hoạt, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, thậm trí cản trở các đơn vị thi công; một số dự án lớn, quy mô phức tạp, có tính chất đặc thù...

Để bảo đảm giải ngân đáp ứng yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đề nghị các ngành, địa phương và các đơn vị chủ đầu tư tiếp tục vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng , khẩn trương hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và khởi công trước ngày 20/12/2022 đối với các dự án khởi công mới theo kế hoạch đặc biệt đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia; Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước trả lời chất vấn tại Kỳ họp. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Liên quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh, ông Nguyễn Thế Phước thẳng thắn thừa nhận việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt theo kế hoạch. Nguyên nhân do: Năng lực của các chủ thể tham gia thực hiện dự án còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ chưa nghiêm túc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Điểm nghẽn trong thực hiện còn là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, giá cả vật liệu, xăng dầu tăng cao…

Về công tác bồi thường tái định cư một số dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước cho biết, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo chính quyền các địa phương, chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy trình giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường năng lực, bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng đủ yêu cầu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đối với các khu vực nằm trong phạm vi các dự án đang triển khai; nghiên cứu vận dụng tối đa, linh hoạt các chính sách của nhà nước trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Vân, Tổ đại biểu huyện Lục Yên chất vấn tại Kỳ họp. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Vân, tổ đại biểu huyện Lục Yên đề nghị làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung, dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia; trách nhiệm và những giải pháp trong thời gian tới.

Ông Đinh Đăng Luận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết: 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trong giai đoạn đoạn 2021 - 2025 gồm: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững.

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND về giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia với tổng vốn là 249,46 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã phân bổ xong cho các địa phương. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai đồng bộ, đúng trình tự và không có khó khăn vướng mắc.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững , ông Ngô Thanh Giang - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái chỉ ra một số nguyên nhân như: Chương trình của giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước; số dự án, tiểu dự án thành phần nhiều hơn; đối tượng, phạm vi hỗ trợ rộng hơn; cơ chế quản lý phức tạp hơn nên các cấp, các ngành cần có nhiều thời gian để nghiên cứu, hướng dẫn triển khai. Nhiều văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của các bộ, ngành Trung ương ban hành chậm. Ngoài ra, nguồn kinh phí thực hiện chương trình năm 2022 khá lớn, lại được giao muộn hơn so với cùng kỳ mọi năm trong khi các văn bản liên quan chưa được ban hành đầy đủ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là năm tăng tốc, tạo nền tảng thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết Kỳ họp. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Yên Bái đã thông qua 25 nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022…/.

Việt Dũng

Xem thêm