Giáo dục

Bến Tre hướng đến mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Bến Tre

Tỉnh Bến Tre đang nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Bến Tre hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

TTXVN-Năm học 2023-2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre đang nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

Tại trường Trung học cơ sở An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, năm học này trường có hơn 600 học sinh, trong đó có 202 học sinh khối lớp 6 vừa được tuyển sinh. Thầy Đoàn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm học mới, nhà trường tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, phòng ngừa có hiệu quả bạo lực học đường.

Đồng thời, trường tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6,7,8; chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; duy trì quy mô tổ chức dạy học 2 buổi ngày, đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, thực hiện tốt kế hoạch phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở. Trường đặt mục tiêu phấn đấu có 100% học sinh được học Chương trình tiếng Anh mới; kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 0,5%, tỷ lệ học sinh lưu ban dưới 1%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trên 99%, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường Trung học phổ thông công lập từ 70% trở lên,...

Theo cô Đồng Thị Thuận, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (huyện Thạnh Phú), năm học 2023-2024, trường có 13 lớp, trong đó có 5 lớp 10, 4 lớp 11, 4 lớp 12 với tổng số 571 học sinh. Trong năm 2022 – 2023, trường là một trong những đơn vị có tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 100%; hiệu quả đào tạo đạt 90,9%, trường đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", dẫn đầu khối thi đua, được đề nghị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm học mới 2023-2024, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh sẽ thực hiện giảng dạy chương trình phổ thông đảm bảo đúng quy định; tiếp tục phấn đấu nâng chất 4  tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia; ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, chú trọng rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp cho học sinh…, cô Thuận cho hay.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bến Tre hiện có 179 trường mầm non, mẫu giáo, 177 trường tiểu học với khoảng 90.000 học sinh; 126 trường trung học cơ sở với khoảng 76.000 học sinh, 36 trường Trung học phổ thông với khoảng 35.000 học sinh và 7 trường tiểu học – Trung học cơ sở với khoảng 4.000 học sinh. Ngoài ra, tỉnh hiện có 1 Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, 1 trường phổ thông ngoài công lập có 3 cấp học, 1 trường phổ thông ngoài công lập có 2 cấp học và 1 trường năng khiếu thể dục thể thao; 1 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; 9 trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên huyện, thành phố.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã ra chỉ thị đề nghị ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ; chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học; tổ chức tuyển dụng, sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục tại địa phương bảo đảm hợp lý, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo cần tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ mầm non; nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025"; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đẩy mạnh việc phân luồng học sinh sau trung học. Mặt khác tiếp tục thực hiện công khai các khoản thu, chi năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng "lạm thu"; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm; Chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động giáo dục, nhất là giáo dục mầm non.

Ông Trần Ngọc Tam yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2026; thực hiện tốt công tác đổi mới nội dung, chương trình đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường đổi mới quản lý, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; tiếp tục kéo giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học.

Bên cạnh đó ngành giáo dục tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành. 100% trường học, cơ sở giáo dục có bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; có tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường; thực hiện hiệu quả Đề án "Bến Tre xanh" tại các cơ sở giáo dục...

Đối với các trường cao đẳng, trung cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng đạo đức nghề nghiệp; tăng cường các giải pháp để thu hút sinh viên, nhà khoa học đến học tập và nghiên cứu tại địa phương. Đồng thời, tăng cường gắn kết doanh nghiệp trong việc phối hợp đào tạo nghề, góp phần đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực cho tay nghề đáp ứng yêu cầu thị trường và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre đề nghị./.

Chương Đài

Xem thêm