Chính sách mới

Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ông Lê Triệu Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

TTXVN - Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 310/QĐ-TTg, 311/QĐ-TTg, 312/QĐ-TTg bổ nhiệm 7 thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Theo Quyết định số 310/QĐ-TTg, ông Lê Triệu Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Theo Quyết định số 311/QĐ-TTg và Quyết định số 312/QĐ-TTg, các ông, bà sau kiêm giữ chức Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Trịnh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương; ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương; ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương; bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; bà Hồ Phương Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó, về tố tụng cạnh tranh, phát hiện, xác minh và đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh; tiếp nhận, xác minh, đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh do tổ chức, cá nhân cung cấp; tiếp nhận, xem xét, thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh; tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật;...

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tối đa 15 thành viên./.

Trần Phương

Tin liên quan

Xem thêm