Chính phủ hành động

Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Bà Bùi Thị Thu Thanh, Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

TTXVN - Ngày 23/8/2023, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/QĐ-VPCTN về việc bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước.

Theo Quyết định, bà Bùi Thị Thu Thanh, sinh ngày 16/11/1981, Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trước khi về công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, bà Bùi Thị Thu Thanh từng có thời gian dài làm việc tại Tạp chí Tuyên giáo. Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập của Tạp chí này./.

Ngô Hải Ngọc

Xem thêm