Chính phủ hành động

Bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 982/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

TTXVN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 982/QĐ-TTg bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Theo Quyết định, Đại tá Vũ Hữu Hanh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (23/8/2023)./.

Ngô Hải Ngọc

Xem thêm