Chính sách mới

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch

Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định 2620/QĐ-BCĐCTHĐ bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (Ban Chỉ đạo), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. (Ảnh: TTXVN)

TTXVN - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (Ban Chỉ đạo), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2620/QĐ-BCĐCTHĐ Bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, thành viên Ban Chỉ đạo được bổ sung, điều chỉnh gồm:

1. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Trưởng ban thay ông Lê Quý Vương;

2. Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Ủy viên thay ông Nguyễn Quốc Dũng;

3. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Ủy viên thay ông Phạm Lê Tuấn;

4. Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Ủy viên thay bà Đào Hồng Lan;

5. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Liệu;

6. Ông Bùi Anh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính làm Ủy viên thay ông Lại Văn Dương.

Thành viên Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo được bổ sung, điều chỉnh gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng thay ông Nguyễn Công Khanh;

2. Ông Nhâm Ngọc Hiển, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp làm Tổ phó thay bà Trần Thị Lệ Hoa;

3. Ông Quách Tiên Phong, Chuyên viên cao cấp, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ làm thành viên thay bà Nguyễn Lệ Thủy;

4. Ông Cao Văn Hoạch, Phó Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên thay ông Trần Tuấn Hưng;

5. Ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – (C06), Bộ Công an làm thành viên thay ông Trần Hồng Phú;

6. Ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao làm thành viên thay bà Nguyễn Thị Hương Lan;

7. Bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế làm thành viên thay ông Đỗ Trung Hưng;

8. Ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm thành viên thay ông Nguyễn Văn Bình;

9. Ông Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp làm thành viên thay ông Nguyễn Chí Dũng;

10. Bà Dương Thiên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp làm thành viên thay bà Trần Thu Hường;

11. Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Trưởng Phòng Pháp luật Dân sự, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp nay là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự -

Kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

12. Bà Trần Thị Diệu Thủy, Trưởng Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp, nay là Trưởng phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp, thành viên;

13. Ông Nghiêm Hà Hải, Trưởng Phòng Quản lý hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp làm thành viên thay ông Nhâm Ngọc Hiển;

14. Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng Phòng Hành chính - Đoàn thể, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính làm thành viên thay bà Lê Thuỳ Linh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (30/12/2022)./.

Xem thêm