Chính sách mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Vĩnh Long khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch

Vĩnh Long có vị trí địa lý nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, có tiềm năng rất lớn để phát triển nông nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, ngày 23/11/2022. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN 4/1) Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 02/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

Thông báo nêu rõ: Vĩnh Long có vị trí địa lý nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, có tiềm năng rất lớn để phát triển nông nghiệp; là vùng đất "địa linh nhân kiệt", có truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường, nhiều người con của quê hương Vĩnh Long anh hùng là nhà lãnh đạo cách mạng kiên định, mẫu mực, có uy tín.

Năm 2022, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 8,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 25%, một số nhóm ngành có sự phục hồi nhanh như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 30,79%,... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Tỉnh đã làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vaccine được triển khai quyết liệt, hiệu quả...

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần khắc phục như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có; chưa có đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; công tác lập quy hoạch còn chậm; môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh còn hạn chế...

Thủ tướng Chính phủ lưu ý lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, phát huy tối đa một số tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu xuyên suốt, nhưng phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, kịp thời; mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện; phải biến tiềm năng, tiềm lực thành nguồn lực cụ thể phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng lưu ý Vĩnh Long triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi suất kịp thời bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; đẩy mạnh chuyển đổi số. Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản trong và ngoài nước; chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến; tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, từng bước tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường và tham gia trong chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực của xã hội, nhân dân để phát triển; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Vĩnh Long quan tâm quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục giải quyết hài hòa vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng của người dân về môi trường sống; tập trung đầu tư phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.../.

Xem thêm