Chính phủ hành động

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Việc định giá đất sát với giá thị trường sẽ tránh tình trạng thổi giá

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu các thông tin đều được số hóa đất đai, thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về bản đồ địa chính; việc định giá đất sát với giá thị trường sẽ tránh tình trạng lãng phí, đầu cơ và thổi giá.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 14/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thực hiện hài hòa lợi ích người dân, nhà nước và doanh nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, các ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý đều là những nội dung cốt lõi, quan trọng của dự án luật, trong đó 1/3 số ý kiến tại hội trường là về vấn đề tài chính và giám định giá đất. Theo đó, tài chính đất đai cùng với quy hoạch là công cụ Nhà nước thực hiện quyền quản lý nhà nước và quyền đại diện cho chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Trong đó, việc phân bổ lại nguồn lực đất đai, phát huy giá trị đất đai, đưa nguồn lực này để vào phát triển cho kinh tế - xã hội, giải quyết hài hòa các mối quan hệ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trên cơ sở thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá đất, dùng phương pháp toán học, phương pháp thống kê tính toán cùng với phương pháp để xác định vùng đất chuẩn, thửa đất chuẩn, số lượng thửa đất… để có thể xác định được giá đất, góp phần giải quyết những bất cập hiện nay. Đồng thời, từ giá đất này sẽ thực hiện việc đảm bảo trách nhiệm đóng góp về mặt tài chính của người sử dụng đất cũng như tính và công khai được giá đất cụ thể để người dân có quyền tiếp cận.

"Nếu xác định được vấn đề định giá đất sẽ thực hiện được rất nhiều công việc cụ thể để ổn định thị trường, xác định trách nhiệm đóng góp về mặt tài chính của người sử dụng đất. Các thông tin đều được số hóa đất đai, thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về bản đồ địa chính. Việc định giá đất sát với giá thị trường sẽ tránh tình trạng lãng phí, đầu cơ và thổi giá", ông Trần Hồng Hà nêu rõ.

Về thu hồi đất và bồi thường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, dự án Luật đã quy định rõ tiêu chí giao đất không phải đấu thầu, đấu giá. Về vấn đề đất đai cần phải đấu thầu, đấu giá có 2 hình thức; tuy nhiên, quan trọng nhất là thực hiện hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước, doanh nghiệp.

Đối với vấn đề quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, quy hoạch đất đai sẽ gắn với quy hoạch giao thông; tập trung quản lý đất đai theo không gian, quản lý về chỉ tiêu phân bổ đất đai để sử dụng một cách hiệu quả, khai thác bền vững.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai để thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo không gian, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, khắc phục những bất cập, hạn chế của luật hiện hành.

Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến để hoàn thiện dự án luật như thể chế hóa rõ ràng, cụ thể hơn 8 nhóm chính sách theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; hoàn thiện chính sách dân tộc; rà soát phạm vi, đối tượng điều chỉnh; quy định về quyền, trách nhiệm của nhà nước, công dân đối với đất đai, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mối quan hệ, vị trí của quy hoạch sử dụng đất trong hệ thống quy hoạch quốc gia; giao đất, cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất; điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài chính về đất đai, giá đất nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất, bảng giá đất.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu các ý kiến phát biểu tại hội trường và các ý kiến thảo luận tại tổ để tiếp thu; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị đại biểu chuyên trách để tiếp tục hoàn chỉnh dự án Luật trình Quốc hội tiếp tục xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 5", Phó Chủ tịch Quốc cho biết./.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm