Chính phủ hành động

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bạc Liêu

Phó Thủ tướng mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá , sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), chiều 12/11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Đồng thời triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể Nhân dân: đảm bảo nội dung và phương thức tổ chức các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đất nước theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cần thống nhất, phối hợp tổ chức cuộc vận động và phong trào cụ thể để phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

Phó Thủ tướng lưu ý, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân; Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phục hồi phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đối với bà con nhân dân, Phó Thủ tướng đề nghị cần nâng cao tinh thần vươn lên, đoàn kết vượt qua khó khăn, tập trung làm ăn phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID- 19 và một số dịch, bệnh đang bùng phát và xuất hiện tại một số địa phương; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Phó Thủ tướng mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng khóm I, phường 1, thị xã Giá Rai cũng như của tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Bạc Liêu trị giá 500 triệu đồng; tặng 1 phần quà và 10 triệu đồng tiền mặt cho Ban công tác Mặt trận khóm I, phường 1, thị xã Giá Rai.

Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai có 1.186 hộ, với 4722 khẩu, trong đó dân tộc kinh 4.578 khẩu; dân tộc Khmer 125 khẩu; dân tộc hoa 13 khẩu; dân tộc Tày 4 khẩu; dân tộc Mường 2 khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu là kinh doanh thương mại, dịch vụ, mua bán nhỏ, nuôi trồng thủy sản. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân khóm 1, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Từ đó các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương luôn được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là phong trào đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống.

Cùng với đó, công tác giảm nghèo luôn được chú trọng, dự kiến số hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2022 của khóm 1 là 9/27 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong nhiều năm, qua bình xét hộ đạt gia đình văn hóa của khóm 1 đều đạt trên 93% ./.

Tuấn Kiệt

Xem thêm