Xã hội

Cần Thơ: Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho công chức, viên chức

Cần Thơ

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Cuộc thi nhằm giúp thành phố có cái nhìn toàn diện, khách quan về thực trạng và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin  của cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: TTXVN phát)

(TTXVN) - Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, thời gian qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nhận thức về tầm quan trọng công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Cuộc thi đánh giá năng lực lần này nhằm giúp thành phố có cái nhìn toàn diện, khách quan về thực trạng và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức quản lý, lãnh đạo. Từ đó, tạo cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử của thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, nâng cao nhận thức của đội ngũ quản lý, lãnh đạo về vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực thi nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của thành phố.

Cuộc thi đánh giá năng lực kiểm tra kiến thức chung về chuyển đổi số; kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin mạng; kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin về phục vụ xử lý công việc hàng ngày (sử dụng Internet, gửi và nhận email, xử lý văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành); ký số văn bản; xử lý thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử.

Kết thúc cuộc thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tặng Bằng khen cho tập thể đoạt giải nhất. Kết quả cuộc thi là căn cứ để xem xét đưa vào chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị; trường hợp cá nhân đạt dưới 50 điểm sẽ bị tạm hoãn xét khen thưởng, không xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm./.

Nguyễn Trung Kiên

Xem thêm