Thời sự

Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Italy

Việc phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam và Italy là yêu cầu khách quan trong tình hình mới.

TTXVN - 0Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 99/2024/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Italy theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 34/TTr-CP ngày 19/1/2024.

Việc phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam và Italy là yêu cầu khách quan trong tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý trực tiếp, đầy đủ để các cơ quan thực thi pháp luật hai nước hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp hình sự, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp hai nước nói riêng, giữa Việt Nam và Italy nói chung.

Việc phê chuẩn Hiệp định phù hợp với đường lối đối ngoại chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Đảng và Nhà nước ta với tư cách là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, là sự cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm./.

 

Xem thêm