Giáo dục

Công bố ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Tại 26/28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được công khai, 606 ứng viên vượt qua vòng xét duyệt.

TTXVN - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.

Theo đó, tại 26/28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được công khai, có 606 ứng viên vượt qua vòng xét duyệt, 89 ứng viên không đủ tiêu chuẩn xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc có đơn xin rút (trong đó có 18 Giáo sư, 71 Phó Giáo sư).

Số ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư lọt vòng đề nghị của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành như sau:

Liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản: 5 ứng viên Giáo sư và 20 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Cơ học: 2 ứng viên Giáo sư, 4 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Cơ khí - Động lực: 6 ứng viên Giáo sư, 37 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Công nghệ thông tin: 2 ứng viên Giáo sư, 13 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Dược học: 8 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Giáo dục học: 22 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Ngôn ngữ học: 4 ứng viên Phó Giáo sư.

Liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học: 4 ứng viên Phó Giáo sư.

Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học: 14 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Văn học: 4 ứng viên Phó Giáo sư.

Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa: 3 ứng viên Giáo sư, 27 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Giao thông vận tải: 1 ứng viên Giáo sư, 19 ứng viên Phó Giáo sư.

Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 6 ứng viên Giáo sư, 50 ứng viên Phó giáo sư.

Liên ngành Khoa học trái đất - Mỏ: 2 ứng viên Giáo sư, 12 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Kinh tế: 6 ứng viên Giáo sư, 86 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Luật học: 2 ứng viên Giáo sư, 10 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Luyện kim: 1 ứng viên Giáo sư, 2 ứng viên Phó Giáo sư.

Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp: 4 ứng viên Giáo sư, 27 ứng viên Phó giáo sư.

Ngành Sinh học: 2 ứng viên Giáo sư, 28 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành tâm lý học: 1 ứng viên Giáo sư, 7 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Thủy lợi: 2 ứng viên Giáo sư, 8 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Toán: 2 ứng viên Giáo sư, 24 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành, liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao: 2 ứng viên Giáo sư, 9 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Vật lý: 1 ứng viên Giáo sư, 25 ứng viên Phó Giáo sư.

Liên ngành Xây dựng - Kiến trúc: 2 ứng viên Giáo sư, 23 ứng viên Phó Giáo sư.

Ngành Y học: 6 ứng viên Giáo sư, 61 ứng viên Phó Giáo sư.

Như vậy, có 6 ngành, liên ngành không có ứng viên Giáo sư nào, gồm: Dược học, Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học và liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học.

Trước đó, 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 ( chưa tính ứng viên từ Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự).

Theo kế hoạch, từ ngày 25-31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023./.

Việt Hà

Xem thêm