Chính sách mới

Công nhận hai huyện thuộc tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Duyên Hải và huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 624/QĐ-TTg và 625/QĐ-TTg công nhận huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về quy hoạch và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Cầu Ngang có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hai thị trấn Cầu Ngang, Mỹ Long đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong đó, huyện có 3/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; có 90/90 ấp nông thôn mới.

Qua 12 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn lực huy động xây dựng huyện nông thôn mới trên 1.881 tỷ đồng, trong đó vốn cộng đồng dân cư đóng góp trên 47,611 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, hộ nghèo đa chiều của huyện giảm còn 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 62,41 triệu đồng/năm, tăng 49,7 triệu đồng so với cuối năm 2010. Phấn đấu đến năm 2025, Cầu Ngang có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/năm.

Đối với huyện Duyên Hải, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng huyện nông thôn mới trên 1.315 tỷ đồng. Huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có hai xã Long Vĩnh và Đông Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Long Thành đạt chuẩn đô thị văn minh. Hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ láng nhựa hóa, bê-tông hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,67%. Nhà ở kiên cố đạt 93% theo quy định của Bộ Xây dựng.

Giáo dục và đào tạo ở các xã nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đến cuối năm 2022, có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Hộ nghèo của huyện dưới 04%; trong đó hộ nghèo đa chiều của ba xã Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải dưới 2,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,48 triệu đồng/năm./.

TTXVN

Xem thêm