Xã hội

Đến năm 2030, Đồng Nai sẽ chấm dứt chôn lấp chất thải rắn trực tiếp

Đồng Nai

Việc xây dựng và ban hành Đề án nhằm đưa công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp, hạn chế tối đa và tiến tới không chôn lấp chất thải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững.

TTXVN - Ngày 14/3, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn.

Việc xây dựng và ban hành Đề án nhằm đưa công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp, hạn chế tối đa và tiến tới không chôn lấp chất thải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững.

Đề án đặt ra các mục tiêu cơ bản, đến năm 2025 tỉnh Đồng Nai có 80% tổ chức, cá nhân thu gom rác sinh hoạt và 100% đơn vị vận chuyển đồng bộ phương tiện, trang thiết bị phù hợp với công việc phân loại rác; 100% trạm trung chuyển chất thải được đầu tư xây dựng, cải tạo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về xây dựng và bảo vệ môi trường; giảm tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động xử lý chất thải còn 70%.

Đặc biệt, đến năm 2030, tất cả khu xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chuyển sang công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng hoặc phát điện, chấm dứt hoàn toàn việc chân lấp chất thải rắn trực tiếp; giảm tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động xử lý chất thải còn 70%.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành địa phương đã trình bày những giải pháp nhằm tuyên truyền nội dung của Đề án đến từng hộ gia đình; áp dụng những quy định xử phạt nếu không phân loại rác sinh hoạt, bỏ rác không đúng nơi quy định; xử lý rác phát sinh trên các tuyến đường giao thông…

Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Hầu hết các khu công nghiệp đều có khu xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có hợp đồng thu gom rác, xử lý chất thải theo đúng quy định. Ở khu vực nông thôn, người dân đã chủ động thu gom, xử lý đúng cách bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thú y; môi trường trong chăn nuôi ngày một tốt hơn.

Riêng với rác thải sinh hoạt, hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý đã được chú trọng, tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt của tỉnh đạt dưới 15%; các địa phương trong tỉnh không còn bãi rác tự phát…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, để công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp, quá trình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh cần sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả các của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị thu gom và xử lý, chủ nguồn thải.

Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã ký Quy chế phối hợp thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phát động phong trào Chống rác thải nhựa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh./.

Lê Xuân

Xem thêm