Thực thi chính sách

Đổi mới mô hình, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

An Giang

Quỹ Xã hội Công đoàn toàn tỉnh An Giang đã chi hỗ trợ 75 căn Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 2,745 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương tặng bằng “Lao động sáng tạo” cho các cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

TTXVN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang mở rộng lần thứ II (khóa XI), nhiệm kỳ 2023 - 2028, chiều 2/1, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Năm 2023, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản ổn định. Riêng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động khó khăn do thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống người lao động (phần lớn tập trung ở doanh nghiệp sản xuất giày da, may mặc, thủy sản). Mức thu nhập bình quân người lao động khoảng 5,9 triệu đồng/người/tháng. Tính đến cuối tháng 10/2023, toàn tỉnh có 113.642 công chức, viên chức, người lao động (giảm 6,55% so với cuối năm 2022).

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao trong năm 2023. Nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, cùng với nguồn ngân sách Công đoàn, sự hỗ trợ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự tài trợ của một số đơn vị, doanh nghiệp, các cấp Công đoàn thăm hỏi, tặng 128.180 suất quà (gồm tiền mặt và hiện vật) với tổng số tiền 74,237 tỷ đồng (tăng hơn năm 2022 14.742 suất quà và 10,106 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Quỹ Xã hội Công đoàn toàn tỉnh An Giang đã chi hỗ trợ 75 căn Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 2,745 tỷ đồng; trợ cấp ốm đau cho 12.207 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền 12,207 tỷ đồng.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động tiếp tục được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết chính sách ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn với 42 đơn vị, doanh nghiệp, có 12.550 lượt đoàn viên tham gia sử dụng các chính sách ưu đãi với tổng số tiền được giảm gần 2 tỷ đồng...

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, là năm đầu tiên các cấp Công đoàn Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là năm bản lề để bứt phá thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 của tỉnh An Giang.

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động, nâng cao nhận thức chính trị về Đảng, về Công đoàn, về giai cấp công nhân, nắm vững chủ trương, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và của Tổng Liên đoàn; trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đặc biệt, các cấp Công đoàn trong tỉnh An Giang cần làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai, thực hiện các chương trình chăm lo Tết, đảm bảo đoàn viên, người lao động trong tỉnh được hưởng Tết Giáp Thìn 2024 đầy đủ, trọn vẹn, an toàn, ấm áp.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2023; tặng Bằng khen “Lao động sáng tạo” cho 4 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng Cờ thi đua cho 21 đơn vị dẫn đầu trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2023; tặng Bằng khen 21 tập thể, 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2023./.

Công Mạo

Xem thêm