Quốc hội với Cử tri

Đưa dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội thông qua năm 2011, có hiệu lực thi hành năm 2012. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Luật bộc lộ một số khó khăn, bất cập yêu cầu phải sửa đổi luật hiện hành.

TTXVN- Tiếp tục chương trình Phiên họp 28, sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tổng hợp, rút gọn về đề nghị bổ sung 4 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Các dự án luật này gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đối với dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Luật này được Quốc hội thông qua năm 2011, có hiệu lực thi hành năm 2012. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Luật bộc lộ một số khó khăn, bất cập yêu cầu phải sửa đổi luật hiện hành.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 với 3 nhóm chính sách: Hoàn thiện quy định về căn cứ xác định nạn nhân; quy định chế độ hỗ trợ người đang trong quá trình xác định là nạn nhân; hoàn thiện quy định để nâng cao chế độ, chính sách hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân.

Về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi), theo Bộ trưởng Lê Thành Long, Luật được Quốc hội thông qua năm 2007, có hiệu lực năm 2008 đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 15 năm thi hành pháp luật điều chỉnh hoạt động hóa chất đã phát sinh một số bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi.

Hồ sơ đề nghị xây dựng luật đã được nghiên cứu hoàn thiện, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án luật vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Bộ trưởng Lê Thành Long cho hay, dự án được xây dựng với 4 nhóm chính sách: Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại; quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời; quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm; nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn hóa chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ, Luật được Quốc hội thông qua năm 2008 và có hiệu lực thi thành năm 2009. Để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hồ sơ đề nghị xây dựng luật với 5 nhóm chính sách: Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; về cách tính thuế giá trị gia tăng; về thuế suất thuế giá trị gia tăng; về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đối với dự án Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), theo Bộ trưởng Lê Thành Long, hồ sơ đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ xem xét thông qua tại Nghị quyết 165/NQ-CP, với 4 chính sách.

Các chính sách này gồm: Hoàn thiện quy định về khái niệm vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ công nghiệp mới, quy định về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu dao có tính sát thương cao; cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ hồ sơ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, quy định cấp giấy phép sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ, không quy định thời hạn trong giấy phép sử dụng và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng; cho phép tổ chức doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất trang bị, sử dụng; sửa đổi, bổ sung một số quy định về nghiên cứu sản xuất kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi 4 Luật nêu trên để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành các luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Việc sửa đổi Luật Hóa chất, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Phòng, chống mua bán người cũng là kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được xác định tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15. Hồ sơ đề nghị xây dựng các Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.

Các chính sách được đề xuất trong các dự án Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Đề nghị Chính phủ, trong quá trình soạn thảo các dự án Luật này sau khi được bổ sung vào Chương trình, cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, bảo đảm tính toàn diện của nội dung tổng kết, đánh giá tác động, tính khả thi và đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban nhận thấy, sau khi bổ sung 4 dự án Luật nêu trên, số lượng dự án trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 là rất lớn, trong khi số lượng dự án trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 còn hạn chế với 3 dự án. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Quốc hội, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất của Chính phủ, thời gian tới còn nhiều dự án luật, dự thảo nghị quyết cần được các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình.

Vì vậy, đối với các dự án được đưa vào Chương trình năm 2024, nhất là các dự án mới được bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 7, đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng các dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đúng tiến độ quy định. Đối với đề xuất bổ sung mới các dự án luật, dự thảo nghị quyết vào Chương trình, đề nghị Chính phủ, các cơ quan, tổ chức chú trọng kiến nghị bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 8 để gối đầu sang năm sau và đưa vào Chương trình năm 2025, chỉ trong trường hợp thật cần thiết mới đề xuất bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 7./.

Hạnh Quỳnh

Xem thêm