Thực thi chính sách

Gặp gỡ, giao nhiệm vụ đội ngũ cấp phòng, tạo chuyển biến về cải cách hành chính

Thái Bình

Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình đề xuất, tăng cường bố trí cán bộ công chức đi khảo sát, nắm tình hình thực tế; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/2, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận ghi nhận sự đóng góp và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng, lần đầu tiên lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ, trao đổi với một số Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, thuộc các lĩnh vực có tồn tại, hạn chế kéo dài, "người dân, doanh nghiệp có ý kiến nhiều" và nếu vị trí này làm tốt, tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong các đại biểu nhận thức đầy đủ kết quả, nhất là tồn tại, hạn chế, nhiệm vụ, mục tiêu, khát vọng của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo; thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc phối hợp triển khai nhiệm vụ, cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tuân thủ quy định về đạo đức công vụ, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ...

Quang cảnh hội nghị gặp gỡ. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình, đội ngũ cán bộ, công chức trong đó có Trưởng, Phó trưởng phòng trong cơ quan, đơn vị của tỉnh hiện nay được chuẩn hóa về chuyên môn đào tạo và trình độ lý luận chính trị; có ý thức trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Về cơ bản, các sở, ban, ngành triển khai kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo quản lý của một số Trưởng, Phó trưởng phòng còn tồn tại, hạn chế: Một số đồng chí chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sự điều hành của cấp trên, chưa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa kịp thời phối hợp với cơ quan liên quan hoặc chưa báo cáo trực tiếp cấp trên khó khăn, vướng mắc trong thực thi công vụ để có biện pháp xử lý...; đùn đẩy trách nhiệm, có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, làm việc hời hợt, nhiệt tình...

Để nâng cao đạo đức công vụ, chức trách nhiệm vụ được giao của công chức, Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình đề xuất, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các Trưởng, Phó trưởng phòng tiếp tục quán triệt và phổ biến, tuyên truyền thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường bố trí cán bộ công chức đi khảo sát, nắm tình hình thực tế; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước. Cùng với đó là chú trọng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng; thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý đặc biệt đối với công chức, lãnh đạo, quản lý cấp phòng.../.

Sơn Hải

Xem thêm