Quốc hội với Cử tri

Giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Bình Phước

Bình Phước

Tại buổi giám sát, đại diện huyện Lộc Ninh nêu ra những nhóm giải pháp triển khai thực hiện chương trình, nhất là ở vùng khó khăn.

TTXVN - Ngày 20/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, huyện Lộc Ninh đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ năm học, Chương trình giáo dục phổ thông 2018; triển khai kịp thời việc biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10. Theo điều kiện thực tế tại địa phương, huyện cũng ưu tiên bố trí nguồn vốn để từng bước khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo chương trình.

Tại buổi giám sát, đại diện huyện Lộc Ninh nêu ra những nhóm giải pháp về quản lý Nhà nước và triển khai thực hiện chương trình, nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Huyện kiến nghị các tổ chức, đơn vị liên quan sớm tập huấn cho giáo viên các bộ môn để thuận tiện trong việc phân công giảng dạy; cung ứng các thiết bị dạy học của các lớp thay sách; biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương phải kịp thời…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng, thực tế giám sát tại các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở đã làm rõ thêm những phản hồi “cần” từ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy theo chương trình. Đoàn cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện Lộc Ninh trong bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

Cùng ngày, Đoàn giám sát đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại Trường Trung học Cơ sở Lộc Tấn và Trường Tiểu học Lộc Quang (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)./.

Đậu Tất Thành

Xem thêm