Chính phủ hành động

Hà Giang cần chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cần chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông để tăng cường khả năng kết nối nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tình Hà Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 220/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Giang chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông để tăng cường khả năng kết nối nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế; khắc phục các khó khăn về hạ tầng thông tin, hạ tầng lưới điện từ nguồn nội lực và huy động các nguồn đóng góp tự nguyện từ xã hội.

Xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, chiến lược để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, khai thác hiệu quả các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương; hoàn thành công tác lập, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong Quý III năm 2023.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh chú trọng triển khai thực hiện 03 đột phá chiến lược, đặc biệt là công tác rà soát, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật; đẩy mạnh ba động lực tăng trưởng gồm Đầu tư - Xuất khẩu - Tiêu dùng. Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác khoáng sản, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến nông sản và phát triển năng lượng tái tạo; phát triển thủy điện hợp lý gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hà Giang cần triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển kinh tế nông nghiệp với các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu quy mô lớn ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; tăng cường xây dựng, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Tiếp tục tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đa dạng, gắn liền với truyền thống văn hóa, bản sắc, cảnh quan thiên nhiên và con người Hà Giang; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế cửa khẩu.

Tỉnh thực hiện đồng bộ công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trường Dân tộc nội trú; nghiên cứu, đề xuất thí điểm xây dựng mô hình cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa cấp tại Hà Giang. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là bảo đảm vệ sinh môi trường ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác rà phá bom mìn, vật nổ và tìm kiếm hài cốt liệt sỹ kết hợp với giải phóng đất đai, tạo sinh kế cho người dân...

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và khu vực đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển bền vững; làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế; triển khai thực hiện tốt công tác biên giới bảo đảm bám sát 03 văn kiện biên giới, tuyệt đối không để xảy ra xung đột, mất đoàn kết ở khu vực biên giới.

Tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan công quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ uy tín, chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, việc nào dứt điểm việc đó, không đùn đẩy trách nhiệm; đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các cấp, các ngành, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai./.

Hải Ngọc

Xem thêm