Chỉ đạo, Điều hành

Hình ảnh Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng với đồng chí Huỳnh Chiến Thắng

Chiều 20/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ưởng Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ưởng Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương tặng hoa đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ưởng Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tặng hoa đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ưởng Đảng Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thống Nhất/TTXVN

Xem thêm