Thời sự

Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 16: Cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, cấp thiết

Hải Phòng

Thành phố tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, nhất là các nội dung chủ đề năm.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Chiều 8/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ 16 nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung: Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm do Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện theo phân cấp quản lý; nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố cùng một số nội dung quan trọng khác.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 cũng như phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, ưu tiên xây dựng, vun đắp khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trên cơ sở phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung cao độ, khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; thành viên các Tiểu ban, tổ trưởng, tổ phó Tổ giúp việc cho các Tiểu ban Đại hội 17 Đảng bộ thành phố chủ động rà soát, đề xuất, chỉ đạo chuẩn bị các công việc liên quan.

Thành phố quyết tâm thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm triển khai thực hiện nhịp nhàng, nhanh chóng, rút ngắn thời gian xin ý kiến, xử lý công việc của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, chính quyền. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, nhất là các nội dung chủ đề năm, trong đó trọng tâm quý III/2024 là hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sơ kết Nghị quyết 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Cùng đó, thành phố tập trung phối hợp các bộ, ngành Trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, hoàn thành trong năm 2024; nghiên cứu đề xuất Đề án thành lập Khu thương mại tự do trong Khu kinh tế phía Nam thành phố; thu hút đầu tư ít nhất 1 trường Đại học trên địa bàn thành phố; hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án điện gió ngoài khơi đảo Bạch Long Vĩ.

Thành phố chỉ đạo quyết liệt, rốt ráo vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như quy định về phòng cháy, chữa cháy; tình trạng tai nạn giao thông và vấn đề cấp nước sạch cho nhân dân tại khu vực nông thôn.

Tặng Bằng khen cho 5 tổ chức Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023". 
Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Ban cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, triển khai sớm các văn bản cụ thể hóa, thi hành Luật Đất đai 2024, Luật nhà ở 2023, Luật kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả, thông suốt ngay sau khi các Luật có hiệu lực thi hành; nhất là các nút thắt, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho biết, tại Hội nghị Thành ủy 15 đã kết luận việc xây dựng, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nội địa, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố, hướng tới xây dựng các doanh nghiệp có khả năng hợp tác với doanh nghiệp FDI trong các ngành, lĩnh vực chế biến, chế tạo với công nghệ cao, công nghệ xanh như điện - điện tử, chip - chất bán dẫn, logistics… báo cáo trong tháng 6 nhưng đến nay vẫn chưa trình...

Sáu tháng đầu năm 2024, Thành ủy và cấp ủy các cấp chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc tiếp tục được chú trọng; tích cực chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục về môi trường, chủ quyền biên giới, biển đảo. Công tác quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp, bố trí; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm, đổi mới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Kinh tế thành phố Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng. Tăng trưởng GRDP đạt 10,32%, đứng thứ 5 cả nước, đứng đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. Nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng kỳ vọng. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện. Hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư đã mang lại kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài, cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm...

Tại Hội nghị, bà Bùi Thị Hồng Vân, Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng được nhận Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng Bằng khen cho 5 Đảng bộ cấp trên cơ sở "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023./.

Đoàn Minh Huệ

Xem thêm