Thời sự

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 10
 Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Vì điều kiện không thể về dự Hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng để Hội nghị Quân ủy Trung ương tham khảo trong quá trình thảo luận.

Dự chỉ đạo Hội nghị có: Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, điều hành Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngoài ra, còn có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước; các Ủy viên Quân ủy Trung ương; đại biểu các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng.

* Hoàn thành đúng tiến độ các nhóm nhiệm vụ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành đúng tiến độ 13 nhóm nhiệm vụ mà Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024 của Quân ủy Trung ương đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nội dung có bước đột phá.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; tham gia có chất lượng vào các quy hoạch của bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo thực hiện tốt 3 đột phá và chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” được nâng lên. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thực hiện đúng pháp luật. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương; các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, tôn vinh nhiều điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” thăm, tặng quà, xây tặng nhà, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ được quan tâm với số tiền trên 1.950 tỷ đồng.

* Quán triệt tinh thần tinh thần “5 quyết tâm và 5 chủ động”

Đồng chí Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc
Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông báo toàn văn nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Trong nội dung phát biểu Tổng Bí thư khẳng định, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc, bám sát thực tiễn, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy kết quả của năm trước, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2024, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục còn có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định. Đây cũng là thời gian quan trọng để tập trung hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đồng thời, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Để toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, với tinh thần “5 quyết tâm và 5 chủ động”. Trong đó 5 quyết tâm gồm: Quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra; Quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu tốt nhất; Quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Quân đội; Quyết tâm xây dụng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Trong khi đó, 5 chủ động là: Chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống; Chủ động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Chủ động tiến hành tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Chủ động chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; Chủ động tiến hành các biện pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

* Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu
 Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý hiệu quả, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; tập trung xây dựng, hoàn thành các đề án, dự án phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần thực hiện. Trong đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng, khu vực phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; gắn củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu
 Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần phối hợp, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Chủ tịch nước cũng lưu ý việc xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp trong Quân đội chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định. Quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng phù hợp với đặc thù Quân đội. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom, mìn, xử lý chất độc hóa học. Chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội và đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Tiếp tục khẳng định và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến của các cơ quan Trung ương và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2024./.

Phạm Hoài Nam

Tin liên quan

Xem thêm